Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
09:00-17:00 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Во организација на Културно-Информативниот Центар на Р.Македонија и Националната установа-Универзитетска библиотека "Св.Климент Охридски"- Битола, на 26 јуни во 19:00 часот во просториите на КИЦ се одржа изложба на книги "Македонија од антика до денес". Изложбата ја отворија вишиот библиотекар Илче Стојановски и преставникот на библиотеката Благој Бошевски

На изложбата беа изложени околу 300 книги подредени хронолошки, кои што проучуваат најразлични временски периоди кои што се однесуваат на Р Македонија, почнувајќи од антиката, преку среден век па до денес, проследени со видео презентација "Ден во Македонија"

   
   
                                                                           Од самата изложба

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија