Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
09:00-17:00 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Во организација на Културно-Информативниот Центар на Р.Македонија и Државениот архив на Р Македонија, на 27 јануари во 18:00 часот во просториите на КИЦ се одржа изложбата Македонија низ вековите и истовремено се изврши промоција на најновите изданија на Државниот архив на Р.Македонија. Изложбата ја отворија директорот на архивот д-р Зоран Тодоровски и Цочо Билјарски експерт од Државната агенција-Архиви на Р.Бугарија

Изложбата низ архивски документи, фотографии, илустрации и карти го представи целокупниот етнички, културен и историски развој што се случуваше во минатото на почвата на Македонија

   
   
                                                                           Од самата изложба

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија