Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
08:30-16:30 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Основни податоци за Република Македонија*

Република Македонија се наоѓа во Југоисточна Европа, во
центарот на Балканскиот Полуостров. Значењето на
географската положба на Р.Македонија, како централна балканска држава која се граничи со четири држави, различни по својот стопански потенцијал и развиеност, е што тие се упатени на меѓусебна трговска размена и дополнување на нивните економии, токму преку
територијата на Република Македонија.

Население 2.022.547
Површина:
вкупна површина: 25.713 км2
водна површина: 477 км2
земјена површина: 24.856 км2
Граници вкупно: 766 км
соседни земји: Албанија 151 км; Бугарија 148 км; Грција 246км; Србија 221 км.
Главен град Скопје (население:467.257)

   
                                          Скопје                                            Скопје

Други поголеми градови: Куманово (103.205), Битола (86.408), Прилеп (73.351), Тетово (70.841), Велес (57.602), Охрид (54.380), Гостивар (49.545), Штип (47.796), Струмица (45.087), Кавадарци (38.391), Струга (36.892), Кочани (33.689), Кичево (30.138), Радовиш (24.498)...

  
                                          Охрид                                             Охрид

   
                                        Битола                                               Штип

Од вкупното попишано население во Република Македонија, од 2.022.547 жители, Македонци се 1.297.981 или 64,18 проценти, а Албанци има 509.083 или 25,17 проценти. Турци има 77.959 или 3,85 проценти, Роми 53.879 или 2,66 проценти, Власи 9.695 или 0,48 проценти, Срби се 35.939 или 1,78 проценти, Бошњаци има 17.018 или 0,84 проценти, додека 20.993 лица од вкупното население се изјасниле дека се припадници на другите заедници.

                
знаме на Р.Македонија                       грб на Р.Македонија

*превземено од www.vlada.mk

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија