Културно-Информационен Център на Р.Македония в София
начална
галерия

Работно време:
понеделник- петък
08:30-16:30 часа

Заповядайте,
посетете ни!


 

 

Основна информация за Република Македония:

Република Македония се намира в Югоизточна Европа, в
центъра на Балканския Полуостров. Значението на
географското место положение на Р.Македония, като централна балканска държава, която граничи с четири държави, различни по своя стопански потенциал и развитие, е че те са насочени към взаимен търговски обмен и допълване на своите икономики, именно през територията на Република Македония.


Население 2.022.547
Територия:
обща територия: 25.713 км2
водна територия: 477 км2
земна територия: 24.856 км2
Граници - общо: 766 км
съседни страни: Албания - 151 км; България - 148 км; Гърция - 246 км; Сърбия - 221 км.
Столица - Скопие (население: 467.257)

   
                                        Скопие                                            Скопие

Други по-големи градове : Куманово (103.205), Битоля (86.408), Прилеп (73.351), Тетово (70.841), Велес (57.602), Охрид (54.380), Гостивар (49.545), Щип (47.796), Струмица (45.087), Кавадарци (38.391), Струга (36.892), Кочани (33.689), Кичево (30.138), Радовиш (24.498)...

  
                                          Охрид                                             Охрид

   
                                        Битола                                                Щип

От цялото изяснено население в Република Македония, от 2.022.547 жители, Македонци са 1.297.981 или 64,18 процента, а Албанци 509.083 или 25,17 процента. Има 77.959 или 3,85 процента Турци, Роми 53,879 или 2,66 процента, Власи 9,695 или 0,48 процента, Сърби са 5,939 или 1,78 процента, Бошнаците са 17,018 или 0,84 процента, докато 20,993 лица от цялото население са изяснени като спадашти към другото население.

                
знаме на Р.Македония                    герб на Р.Македония

*взето од www.vlada.mk

 

Културно-Информационен
Център на Р.Македония
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 София