Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
09:00-17:00 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Културно-Информативен Центар на Р Македонија во Софија и Националната художествена академија од Софија организираа
групна изложба на студенти од Р.Македонија кои што студираат на НХА на 20 мај пред 1 студио на БНР
Изложбата ја отворија Доста Димовска (КИЦ на Р Македонија во Софија), Светлослав Кокалов (ректор на НХА) и Борис Арнаудов (БНР). На отворањето учество зема и Теодосиј Спасов

Свои дела представија студентите: Маја Томевска, Фросина Алексовска, Елена Андреева, Наташа Антонијевич, Дарко Богданов, Сања Гашчевска, Марија Димкароска, Владимир Дончев, Адриана Јованоска, Марија Кертакова, Јелена Кесич, Валентина Конеска, Бојан Маневски, Ана Маташева, Ненад Микич, Зоран Мише, Бојана Лазарова, Даниела Настоска, Мирослав Николовски, Ангел Петровски, Ѓоко Петревски, Бојан Петрушевски, Весна Певкева, Мирјана Прошевска, Јорданчо Ристовски, Анита Сотироска, Јорданка Сотирова, Александра Стојанова, Маја Стојанова, Горан Тричковски, Александра Филипоска, Павел Целкоски, Илија Шапкаровски и Емилија Јакимова.

   
   
                                                                           Од самата изложба

   
   
                                           Нивни дела представени на изложбата

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија