Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
09:00-17:00 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Во организација на Културно-Информативниот Центар на Р.Македонија и ИД "Макавеј" на 23 фебруари во 18:00 часот во просториите на КИЦ беше одржана вечер (портрет) посветена на современиот македонски автор и афирмиран научник од областа на историјата д-р Зоран Тодоровски. На вечерта за творештвото на Тодоровски говореа д-р Даринка Пачемска, Бранко Цветковски, Цочо Билјарски (Државен архив на Р.Бугарија) и д-р Александар Гребенаров (БАН), со посебен осврт на последните две книги од Тодоровски "Id Ego sum" и "Memento" (Македонски историски реминисценции).

Професор д-р Зоран Тодоровски е роден во Скопје 1950 година, дипломирал историја со историја на уметност на Филозофскиот факултет во Скопје, 1972 год. Во текот на 1981 год. магистрирал на Филозофскиот факултет во Скопје на тема "Дејствувањето на автономистичката ВМРО од 1918-1924 год.". На истиот факултет докторирал 1995 год. на тема "Внатрешната македонска револуционерна организација 1924-1934".
Работел во Републичкиот комитет за култура (1975-1990), во ИНИ (1990-1999), од 1999-2002 е директор на Државниот архив на Р Мкедонија, од 2002-2006 повторно е на работа во ИНИ, а од 2006 година до денес  е директор на Државниот архив на Р Македонија.
Тодоровски е автор на над сто научни трудови од кои дваесет книги  и зборници на документи, над 50-ет статии и прилози, 25 фељтони и 33 историографски прилози во периодиката, во кои што се третираат различни недоволно истражени личности и настани поврзани со постоењето и дејноста на повеќе македонски  револуционерни организации: ВМРО, ВМРО(об), МЕФО, Илинденската организација, ММТРО, МПО, како и други прашања од македонската историографија.

   
   
                                                                                      Од настанот

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија