Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
08:30-16:30 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Културно-Информативен Центар на Р.Македонија располага со богата, современо обработена библиотека во која се содржани над 3000 наслови во најголем дел објавени на македонски јазик, од областа на : филозофијата, религијата, науката, уметноста, литературата, историјата, политиката, фолклорот и етнографијата, архитектурата итн.

   
   Секоја книга е компјутерски обработена по програмата Wisis, пребарувањето на библиотечниот фонд е компјутерско. Можно е по Ваш избор да позајмите книги за дома, да станете член на библиотеката на Културно-Информативен Центар на Р.Македонија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија