Културно-Информационен Център на Р.Македония в София
начална
галерия

Работно време:
понеделник- петък
08:30-16:30 часа

Заповядайте,
посетете ни!


 

 

Културно-Информационен Център на Р.Македония разполага с богата, съвременно обработена библиотека, която съдържа над 3000 заглавия, в най-голямата си част публикувани на македонски език, от областта на: философията, религията, науката, изкуството, литературата, историята, политиката, фолклора и етнографията, архитектурата и т.н.

   
   Всяка книга е компютърно обработена по програмата Wisis, търсенето на библиотечния фонд е компютърно. Възможно е по Ваш избор да заемете книги за дома, да станете член на библиотеката на Културно-Информационен Център на Р.Македония.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Културно-Информационен
Център на Р.Македония
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 София