Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
08:30-16:30 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Годишна програма – 2008 година

24 јануари - 20 фебруари Ѓорѓи Чулаковски-Ѓото,
современ сликар
проект: самостојна изложба
КИЦ на Р.Македонија

14 фебруари Ана Гацева, пијанистка
проект: солистички пиано - концерт,
Камерна сала "Бугарија"– Софија

28 фебруари Друштво за издавачка дејност Макавеј – Скопје
проект: книжевен портрет на писателот Санде Стојчевски, промотори: Љубомир Левчев, Петар Карангов, Бранко Цветкоски, КИЦ на Р.Македонија

20 март – 4 април Национална галерија на Македонија
проект: изложба на слики од Тања Балаќ
КИЦ на Р.Македонија

8 април – 24 април Тони Шулајковски
проект: “Моќта на звукот” изложба на слики, изложбата
ја отвори современиот бугарски поет и сликар Роман Кисјов,
КИЦ на Р.Македонија

10 април Гордана Михаилова Бошнакоска
проект: промоција на книга поезија (превод на бугарски јазик под наслов “Толкување на морето”), промотори: Михаил Ренџов, современ македонски писател, и Роман Кисјов, современ бугарски поет и сликар, Дом на дејците на културата – Русе

15 април Гордана Михаилова Бошнакоска
проект: промоција на книга поезија (превод на бугарски јазик под наслов “Толкување на морето”), промотори: Михаил Ренџов, современ македонски писател, и Роман Кисјов, современ бугарски поет и сликар, КИЦ на Р.Македонија

15 мај Друштво за издавачка дејност Макавеј - Скопје
проект: трета македонска книжевна визита во Софија,
книжевен портрет на Иван Чаповски, реч: Блаже Миневски,
КИЦ на Р.Македонија

15 мај Друштво за издавачка дејност Макавеј - Скопје
проект: трета македонска книжевна визита во Софија,
средба со македонски поети, голема сала на Софија-прес

16 мај Друштво за издавачка дејност Макавеј - Скопје
проект: трета македонска книжевна визита во Софија,
книжевна трибина: Новите тенденции во македонската и бугарската литература, КИЦ на Р.Македонија

16 мај Друштво за издавачка дејност Макавеј - Скопје
проект: трета македонска книжевна визита во Софија,
посета и положување цвеќе на гробот на Венко Марковски,

20-22 мај Културно-Информативен Центар на Р.Македонија и Националната художествена академија од Софија,
групна изложба на студенти од Р.Македонија кои што студираат на НХА, пред 1 студио на БНР

3 јуни – 20 јуни Институт за фолклор Марко Цепенков Скопје проект: презентација на фолклорното културно наследство на
Р.Македонија, КИЦ на Р.Македонија

9 јуни – 17 јуни Национална галерија на Македонија
проект: ретроспективна изложба на скулптури од Илија Аџиевски, изложбена сала Средец на Министерството за
култура на Р.Бугарија

26 јуни – 20 јули НУБ Св.Климент Охридски - Битола
проект: Македонија од антика до денес
КИЦ на Р.Македонија

10 јули Камерно трио: проф.м-р Михаило Куфојанакис-виолина, Момчило Куфојанакис-виолина 
и Тодор Светиев-пијано

проект: концертна изведба на дела од солистичко камерната литература-вечер со Ј.С.Бах,
Камерна сала "Бугарија"– Софија

9 - 22 септември Национална галерија на Македонија
проект: ретроспективна изложба на современиот сликар
Новица Трајковски,
Сојуз на бугарските художници

16 септември Национална галерија на Македонија
проект: самостојна изложба на Мифтар Мемети,
КИЦ на Р.Македонија

25 септември Друштво за издавачка дејност Макавеј – Скопје
проект: книжевен портрет на Христо Крстевски,
КИЦ на Р.Македонија

9 октомври – 24 октомври Ива Димескa
проект: изложба на модна фотографија,
КИЦ на Р.Македонија

23 октомври Тони Китановски
проект: промоција на македонскиот џез,
КИЦ на Р.Македонија

28 октомври – 14 ноември Национална галерија на Македонија
проект: изложба на скулптури од Александар Ивановски-Карадаре, КИЦ на Р.Македонија

25 ноември Ангелина Поповска и Богоја Ангелкоски
проект: самостојна изложба
КИЦ на Р.Македонија

11 декември Друштво за издавачка дејност Макавеј – Скопје
проект: книжевен портрет на Ким Мехмети,
КИЦ на Р.Македонија

 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија