Културно-Информационен Център на Р.Македония в София
начална
галерия

Работно време:
понеделник- петък
08:30-16:30 часа

Заповядайте,
посетете ни!


 

 

Годишна програма и активности – 2009 година

27 януари Държавен архив на Р Македония
проект: изложба Македония през вековете; Промоция на най-новите издания на Държавен архив на Р Македония
КИЦ на Р.Македония

3 февруари КИЦ на Р.Македония во София
подаряване книги на Националната библиотека на Р.България "Св.Св.Кирил и Методий"
Националната библиотека на Р.България

17 февруари КИЦ, д-р Владо Поповски и проф. Ленина Жила
проект: промоция на Зборникът на документи "Македонският въпрос в съветската външна политика (1922-1940)"
КИЦ на Р.Македония

24 февруари Национална галерия на Р Македония
проект: изложба на Мария Павловска "Трепет"
КИЦ на Р.Македония

4 март Визита на председателтя на Събранието на Р.Македония Трайко Веляновски и парламентарна
делегация на КИЦ на Р.Македония во София

5 март ИД "Маквей"
проект: книжовен портрет на Драги Михайловски
КИЦ на Р.Македония

12 март ЯОУ Дом на култура "Иван Мазов-Климе" - Кавадарци
проект: изложба на Владимир Темков
КИЦ на Р.Македония

2 април Н.У.Музеи на съвременото изкуство
проект: изложба на Лира Грабул-костюмография
Национален дворец на културата София

23 април Момчило Кофуянакис-цигулка
и Весна Ангеловска-пияно

проект: концерт
Камерна зала "България" – София

28 април Завод за защита на паметниците на културата и музей-Битола
проект: промоция на монографията "Пътят през времетона Хераклея Линкестис" от Аница Георгиевска с аудиовизуална презентация и изложба Хераклеа в творчеството на художниците
КИЦ на Р.Македония

14 май Национална галерия на Р Македония
проект: изложба на Наташа Станковска и Наташа Милованчев
КИЦ на Р.Македония

15-16 май ИД "Маквей"
проект: книжовен портрет на Ристо Василевски
проект: четвърта македонска книжовна визита в София
КИЦ на Р.Македония

4 юни Никола Ангелкоски
проект: изложба на карикатури
КИЦ на Р.Македония

25 юни Кристина Светиева
проект: концерт
Камерна зала "България" – София

30 юни НИКЦ "Антон Панов" - Струмица
проект: изложба на Александар Филев
КИЦ на Р.Македония

16 юли НУ Център на култура "Григор Пърличев" - Охрид
проект:портрети на охридски местни автори
КИЦ на Р.Македония

8 септември Културно-Информационен Център-Скопие
проект: изложба живопис на Цане Янкуловски
КИЦ на Р.Македония

23 септември ИД "Маквей"
проект: промоция на книгата "За нас" од Филип Петровски
КИЦ на Р.Македония

29 септември Доц.М-р Владимир Лазаревски и Проф.Д-р Милица Шкарич
проект: камерен концерт на пияно и обои
Камерна зала "България" – София

1 октомври Петър Попчев
проект: изложба живопис
КИЦ на Р.Македония

15 октомври Хайруш Исени
проект: изложба живопис
КИЦ на Р.Македония

23 октомври ИД "Маквей", Съюз на българските писатели, Издателство "Български писател"
проект: премиера на книгата: "Дон Кихот между албанците"
от Али Алиу
Галерия-книжарница София-Прес

30 октомври Младежки културен център-Скопие
проект: Венеция виа МКЦ
изложбена зала Средец

10 ноември ДЖЕЗИ МЕМ дооел - Скопие, филиял-галерия АРТ
проект: изложба скулптури на Владо Костов
КИЦ на Р.Македония

17 ноември Национална галерия на Р Македония-Скопие
проект: изложба на картини от Владко Миладинов
Арт-галерия, Национален дворец на културата - София

26 ноември Национална галерия на Р Македония
проект: вечер посветена на македонския художник Киро Урдин с прожекция на филма "Вода и огън"
Столична библиотека, зала "Надежда" - София

8 декември Музей на град Кратово
проект: историческа изложба: Кратово през вековете
КИЦ на Р.Македония

17 декември Ана Кондратенко-цигулка, Олег Кондратенко-цигулка и Мария Вршкова-пияно
проект: концерт
Камерна зала "България" – София

 

 

Културно-Информационен
Център на Р.Македония
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 София