Културно-Информативен Центар
на Р.Македонија во Софија
почетна
галерија

Работно време:
понеделник-петок
08:30-16:30 часот

Повелете,
посетете не!


 

 

Годишна програма и активности – 2012 година

31 јануари
проект: промоција на "130 тома македонска книжевност на англиски јазик"
КИЦ на Р.Македонија

17 февруари Симонида Филипова - Китановска
проект: самостојна изложба
КИЦ на Р.Македонија

26 март Никола Маџиров
проект: промоција на книга
Театарска сала на СУ, Ректорат

06 април Загорка Поп-Антоска Андовска
проект: промоција на две збирки драми
КИЦ на Р.Македонија

10 април
проект: Изложба на карикатури од македонски автори во Софија
Музеј "Земјата и луѓето" во Софија

03, 04 и 05 мај ИД Макавеј - Скопје
проект: шеста македонска книжевна визита во Софија
КИЦ на Р.Македонија

07 мај АНИП "Стефче Стојковски" - Скопје
проект: изложба на автентични носии и традиционални инструменти
КИЦ на Р.Македонија

08 мај АНИП "Стефче Стојковски" - Скопје
проект: етно концерт
Национален музеј "Земјата и луѓето"

15 мај Јасна Котеска
проект: промоција на книга "Санитарна енигма“
Центар за култура и дебата "Црвената куќа" (сала Пеша Николова)

11 јуни
проект: промоција на литературни преводи остварени преку програмата "Култура 2007-2013", на Европската Унија
Министерство за култура на Р.Бугарија, сала "Сцена 17
"

02 јули група автори
проект: ликовна изложба "Конекција"
КИЦ на Р.Македонија

11 јули ДУО СКУПИ
проект: промоција на ЦД
КИЦ на Р.Македонија

10 септември
проект: ликовна изложба "Поврзувања"
КИЦ на Р.Македонија

17 октомври Дуо Стефановски
проект: концерт
КИЦ на Р.Македонија

29 октомври Национална галерија на Македонија
проект: самостојна изложба "Приказни од детството" на Ацо Таневски
КИЦ на Р.Македонија

15 ноември Дом на култура "Лазар Софијанов" - Кратово
проект: ретроспективна изложба на тема стара архитектура од Кратово
КИЦ на Р.Македонија

28 ноември Музеј на град Кратово
проект: изложба "Павел Шатев - Живот посветен на Македонија"
КИЦ на Р.Македонија

Други културни содржини - 2012

 


 

Културно-Информативен
Центар на Р.Македонија
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 Софија