Културно-Информационен Център на Р.Македония в София
начална
галерия

Работно време:
понеделник- петък
08:30-16:30 часа

Заповядайте,
посетете ни!


 

 

Важни линкове от Р.Македония

Органи на държавната власт:

www.sobranie.mk - Парламент на Р. Македония
www.president.gov.mk
- Президент на Р. Македония
www.vlada.mk - Правителство на Р. Македония
www.vsrm.mk - Върховен съд на Р. Македония

Министерства в правителството на Р.Македония:

www.mvr.gov.mk - Министерство на вътрешните работи на Р.М.
www.mfa.gov.mk
-
Министерство на външните работи на Р.М.
www.finance.gov.mk -
Министерство на финансите на Р.М.
www.economy.gov.mk - Министерство на икономиката на Р.М.
www.mtc.gov.mk
- Министерство на транспорта и врзките на Р.М.
www.kultura.gov.mk - Министерство на културата на Р.М.
www.moepp.gov.mk - Министерство на околната среда и                                   териториалното планиране на Р.Македония
www.morm.gov.mk - Министерство на отбраната на Р.Македония
www.pravda.gov.mk - Министерство на правосъдието на Р.М.
www.mtsp.gov.mk - Министерство на труда и социалната                                политика на Р.Македония
www.mon.gov.mk - Министерство на образованието и науката
www.mls.gov.mk - Министерство на местното самоуправление
www.moh.gov.mk - Министерство на здравеопазването на Р.М.
www.mzsv.gov.mk - Министерство на земеделието, горите и                                водите на Р.Македония
www.mio.gov.mk - Министерство на информационното общество                              и администрация на Р.Македония
www.sep.gov.mk - Секретариат по европейските въпроси на Р.М.

Самостоятелни органи на правителството на Р.Македония:

www.ams.gov.mk - Агенция за младежта и спорта на Р.М.
www.makemigration.com - Агенция за изселничество на Р.М.  
www.kovz.gov.mk - Комисия за връзки с религиозните общности и                                религиозните групи на Р.Македония
www.adi.gov.mk - Агенция за развитие и инвестиции на Р.М.
www.cuk.gov.mk - Център за справяне с кризи на Р.М.
www.dzs.gov.mk - Дирекция за защита и спасяване на Р.М.

Административни организации:

www.arhiv.gov.mk - Държавен архив на Р.Македония
www.stat.gov.mk - Държавен  завод за статистика на Р.Македония
www.katastar.gov.mk - Агенция по кадастърна недвижими имоти                                     на Р.Македония

Други институции во Република Македония:

www.ustavensud.mk - Конституционен съд на Р.Македония
www.jorm.org.mk - Прокуратура на Р.Македония
www.drzavnopravobranitelstvo.gov.mk - Държавно                                                             правозащитничество на Р.М.
www.ombudsman.mk - Омбудсман на Р.Македония
www.mba.org.mk - Адвокатска камара на Р.Македония
www.nkrm.org.mk - Нотариална камара на Р.Македония
www.kirm.mk - Камара на съдебните изпълнители на Р.М.
www.sec.mk - Държавна избирателна комисия на Р.Македония
www.dksk.org.mk - Държавна комисия за предотвратяване на                                корупцията в Р.Македония
www.ads.gov.mk - Агенция за държавни служители на Р.M.
www.mia.com.mk - Македонска информационна агенция
www.dzr.gov.mk - Държавен институт за ревизия на Р.Македония
www.nbrm.mk - Народна банка на Р.Македония
www.komspi.mk - Комисия за защита на правото на свободен                             достъп до информация от публичен характер
www.manu.edu.mk - Македонска акдемия на наукитe и изкустватa
www.dzlp.mk - Дирекция за защита на личните данни

Линкове към медии в Р.Македония:

www.makfax.com.mk - македонска новинарска агенция
www.netpress.com.mk - македонска новинарска агенция
www.dnevnik.com.mk - дневен вестник Дневник
www.vest.com.mk - дневен вестник Вест
www.utrinskivesnik.com.mk - дневен вестник Утрински Весник
www.vecer.com.mk - дневен вестник Вечер
www.novamakedonija.com.mk - дневен вестник Нова Македония
www.mrt.com.mk - Македонско радио и телевизия
www.kanal5.com.mk - телевизия Канал 5
www.sitel.com.mk - телевизия Сител
www.alfatv.com.mk - Aлфа телевизия
www.antenna5.fm - радио Антена 5
www.kirilica.com.mk - Кирилица
www.pressonline.com.mk - Прес-онлайн
www.globusmagazin.com.mk - седмичен вестник Глобус
www.forum.com.mk - седмичен вестник Форум

Адрес на Посолството на Р.Македония в Р.Бугария:

ул. Жолио Кюри бр.17 блок 2
тел:   00 359 2 870 15 60
          00 359 2 870 50 98
факс: 00 359 2 971 28 32


 

Културно-Информационен
Център на Р.Македония
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 София