Културно-Информационен Център на Р.Македония в София
начална
галерия

Работно време:
понеделник- петък
08:30-16:30 часа

Заповядайте,
посетете ни!


 

 

Цели на Културно-Информационния Център:

Културно-Информационните Центрове на двете държави са формирани като резултат на Спогодбата между Правителството на Република Македония и Правителството на Република България, за основаване на Културно-Информационен Център на Р.Македония в София и Културно-Информационен Център на Р.България в Скопие (подписана на 18 април 2003). В спогодбата е потвърдено между другото, че Културно-Информационните Центрове могат да извършват следните дейности:
а)да организират в своите пространства библиотека и читалня;
научна информация от своята страна;
б)да издават или използват публикации от своята страна;
в)да прожектират филми във и извън своите пространства, с посредничеството на институциите в страната- домакин;
г)да организират в своите зали литературни, научни и други текущи
според нуждите събития, с визуални илюстрации или музикално оформление;
д)да организират в своите пространства изложби на фотографии, картини, плакати, книги, оригинални художествени произведения или репродукции;
е)да предлагат информационни услуги на интересуващите се граждани на двете Договорени страни, както и на граждани на трети държави;
ж)да обнародват и да разпространяват информационни бюлетини за събитията и тържествата, организирани от страна на Културно-Информационните Центрове. Информирането предполага и употреба на модерни комуникационни технологии, итн.
Културно-Информа
ционният Център на Р. Македония в София е открит официално на 27 април 2005 година.

   
   

МИА   ИНТЕРВЮ с Васко Шутаров, директор на Културно-информационния център на Република Македония в София и бивш депутат в македонския парламент

28 декември 2011

Господин Шутаров, няколко месеца вече сте директор на Центъра за култура в София. Реализирахте две изложби, а беше представена и книга от македонски автор. Какво е предизвикателството в тази работа имайки предвид, че бяхте депутат в миналия парламент и активно се занимавахте с политика?

Предизвикателството е наистина голямо. С най-голяма възможна посветеност, впрочем както съм се посвещавал на всички мои предходни работни задачи и в политиката, и в културата. В своя втори депутатски мандат бях председател на парламентарната Комисия по култура, а културната дипломация и културната политика са мой личен и професионален интерес, от студентски дни и през всички години на професионална ангажираност и в политиката, и в културата. Да бъдеш първият човек, представител на културата на Република Македония в една значима европейска столица на културата, каквато е София, е много сериозна, но и много благородна работа. София е град с много динамична културна сцена, град, в който дневно се провеждат десетки значими културни събития и град, който подхранва истински културни ценности. Освен македонският, в столицата на България свои културни центрове и институти имат още десетина страни, които предлагат постоянна и богата културна програма. В тази гама от културно многообразие, истинско предизвикателство е да се запази, но и обогати представянето на най-доброто от културата на своята държава. Република Македония и Република България имат високо ниво на културно сътрудничество, което е дефинирано със Спогодба за културно сътрудничество през 2000 г. и конкретизирано чрез Програми за сътрудничество между министерствата на културата на двете страни. Културно-информационните центрове на двете страни, в Скопие и София, дават възможност за по-качествено и по-широко взаимно зопознаване и информиране и, разбира се, задълбочаване на сътрудничеството в областта на културата, науката, изкуството ... Министерствата на културата на Република Македония и Република България имат изключително добро сътрудничество, много градски и локални средища, редица институции и изтъкнати личности от културата осъществяват постоянна взаимна комуникация и взаимно уважение и това ми дава правото да бъда убеден, че и моята работа ще бъде функция на по-доброто запознаване на двете култури, чрез достойно представяне на цялостното богатство от разнообразни и несъмнено световни и европейски признати културни ценности, с които и двете култури изобилстват.

Дали активностите на Центъра, предвидени за 2011 г. бяха реализирани изцяло?

Програмата на КИЦ в София е неразделна част от програмата на Министерството на културата, особено програмния дял за международно културно сътрудничество на Република Македония. Всички проекти се реализират с подкрепата на Министерството на културата, а Годишната програма на КИЦ обикновено се обявява в началото на календарната година. Програмата за 2011 г. е изцяло реализирана, най-вече благодарение на постоянната подкрепа и добро сътрудничество с Министерството на културата, но в един период, когато Центъра остана без своя първи човек и благодарение на извънредния ангажимент на Посолството на Република Македония в София.

Какви възможности предлага КИЦ в София за любителите на македонското изкуство?

Възможностите на Центъра са солидна основа за достойно представяне на културните и художествени постижения на нашата страна. В помещението, в която се намираме, в административното и културно средище на София, имаме Библиотека, която наброява над 3000 заглавия от македонски автори, планираме през тази година да доизградим библиотеката, а библиотечния фонд да увеличим поне двойно с нови издания и заглавия. Имаме и малък интернет клуб, в който посетителите могат всеки работен ден да използват безплатен интернет и информацията, която им предлагат македонските интернет страници. В рамките на Центъра е и галерийното пространство, което се използва за представяне на художествени произведения, представяне на музикални произведения и литературни срещи от по-малък формат. Във всеки случай, това е едно функционално помещение, което е максимално използвано. Имаме отлично сътрудничество с всички културни институции в София, както и с останалите културни центрове и институти, така че за редица културни събития използваме и най-представителните и престижни културни помещения в София.

Какви активности ще бъдат реализирани през следващата година и какъв бюджет е предвиден за тях?

Както ви споменах, програмата за дейността на Центъра се оформя и обявява в началото на годината и тя в най-голям дял е съдържателна програма, която се дефинира въз основа на Конкурс, който Министерството на културата в областта на международното сътрудничество обявява в средата на предходната година. Имаме голямо разбиране от Министерството на културата и за извънредни проекти и културни събития, които не могат цяла година предварително да бъдат дефинирани, а са неразделна част от текущия културен обмен между двете страни. Годината пред нас ще изобилства с множество културни събития и богата културна програма, това със сигурност мога да ви гарантирам. Финалната рамка на програмата през 2012 г. ще обявим в средата на следващия месец и за нейното съдържание своевременно ще информираме и вас и всички, които се интересуват от нашите предстоящи активности. Миналата година имаше няколко общи прояви на македонски и български художници, а и за следващата година има интерес такава форма на културно сътрудничество да продължи. Има интерес за по-тясно сътрудничество и с други културни центрове в София и общ интерес за нашето представяне и извън София. Моята интенция ще бъде най-доброто от нашата култура да го приближа до всички почитатели и в други големи културни центрове в България, особено ще бъда доволен, ако успеем на най-престижните български фестивали, конкурси и прояви да доведем и представим нашите прочути художествени имена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Културно-Информационен
Център на Р.Македония
e-mail:rmkic@yahoo.com
тел/факс: 029461492
ул. Обориште 7
1504 София