КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В СОФИЯ
  • Македонски
  • Български

Дирекция за опазване на културното наследство

Од започнувањето со работа на Управата за заштита на културното наследство во 2005 година, истата пeрманентно се грижи за правната заштита, недвижното, движното и нематеријалното културно наследство.

Низ изминатите години голем број на стручни лица ги вложиле своите напори, знаења и ентузијазам, во зачувувањето и валоризирањето на културното наследство на Република Северна Македонија како траен залог за наредните генерации.

Но, секоја институција има свои нагорни линии и падови. Понекогаш во добра намера се застранува од базичната идеја за успешно и делотворно функционирање.

Сепак приоритет на УЗКН во иднина ќе биде ревалоризација ,односно вреднување на сите видови културно наследство, во насока на добивање вистинска слика за богатствата кои што ги поседува Република Северна Македонија.

Воедно Управата ќе продолжи со доследно спроведување на законските прописи, како и со превенција на бесправните дејствија кон културното наследство.

Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел/факс: 02 946 1492

ул. Оборище 7, 1504 София

Бюлетин

Абонирайте се за новини и събития от сайта

СИГУРНОСТ
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.

Календар

Н П В С В П С
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31