КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В СОФИЯ
  • Македонски
  • Български

Институт за театрознание при ФДИ

Инициран од несомнена потреба да се евидентира / систематизира, но – најважно! – да се дигитализира севкупната примарна театролошка граѓа што може да се прибере во Македонија, Институтот за театрологија природно се разви имено при специјализираната високообразовна институција каква што е Факултет за драмски уметности.

Во текот на првите години (1997-1998), истражувачките театролошки проекти ги следеа, главно, потребите за осовременување и подобрување на наставниот процес по теориските и историски предмети, кои се предаваат на ФДУ. Постапно, со вклучување во истражувањата на сè поголем број заинтересирани млади соработници, но и со голема и систематска поддршка од страна на Министерството за култура (коешто, од 1999 година, започнува да ја финансира оваа дејност, овозможувајќи го – пред сè – набавување на софистицирана компјутерска опрема, како и континуиран ангажман на квалификуван кадар), Институот започнува систематски да го развива својот основен макро-проект наречен МАКЕДОНСКА ТЕАТРОЛОШКА ДАТА-БАЗА. Номинално, Институтот постои и функционира токму од 1999 година.

Категория: 
Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел/факс: 02 946 1492

ул. Оборище 7, 1504 София

Бюлетин

Абонирайте се за новини и събития от сайта

СИГУРНОСТ
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.

Календар

Н П В С В П С
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31