КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ В СОФИЯ
  • Македонски
  • Български

ИД "Маквей", проект: Вечер посветена на д-р Зоран Тодоровски

В организация на Културно-Информационият Център на Р.Македония в София и ИД "Маквейна 23 февруари от 18:00 часа в КИЦ беше проведена вечер (портрет) посветена на съвременният македонски автор и известен историк, д-р Зоран Тодоровски. На вечерта за творчеството на Тодоровски говориха д-р Даринка Пачемска, Бранко Цветковски, Цочо Билярски (Държавен архив на Р.България) и д-р Александър Гребенаров (БАН), с особен акцент на последните две книги на д-р Зоран Тодоровски "Id Ego sum" и "Memento" (Македонски исторически реминисценции).

Професор д-р Зоран Тодоровски е роден в Скопие през 1950 г. Завършва история с история на изкуството във Философския факултет в Скопие, 1972 год. През 1981 година магистрира във Философския факултет в Скопие на тема "Действието на автономическата ВМРО от 1918-1924 г.". В същия факултет защитава докторантура през 1995 год. на тема "Вътрешната македонска революционна организация 1924-1934". 
Работил е в Републиканския комитет за култура (1975-1990), в Института за национална история (1990-1999), от 1999-2002 е директор на Държавния архив на Р. Македония, от 2002-2006 отново е на работа в ИНИ, а от 2006 г. до днес е директор на Държавния архив на Р Македония.
Тодоровски е автор на над сто научни трудове, от които двадесет книги и сборници на документи, над 50 статии и приложения, 25 фейлетона и 33 историографски допълнения в периодиката, в които се третират различни недостатъчно изследвани личности и събития, свързани със съществуването и дейността на много македонски революционни организации: ВМРО, ВМРО (об), МЕФО, Илинденската организация ММТРО, МПО, както и други въпроси от македонската историография.

 

ИД "Маквей", проект: Вечер посветена на д-р Зоран Тодоровски (фотография)
ИД "Маквей", проект: Вечер посветена на д-р Зоран Тодоровски (фотография)
ИД "Маквей", проект: Вечер посветена на д-р Зоран Тодоровски (фотография)
ИД "Маквей", проект: Вечер посветена на д-р Зоран Тодоровски (фотография)

Събитие

Share

За КИЦ на РСМ

E-mail: rmkic@yahoo.com

тел/факс: 02 946 1492

ул. Оборище 7, 1504 София

Бюлетин

Абонирайте се за новини и събития от сайта

СИГУРНОСТ
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.

Календар

Н П В С В П С
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31